İnsan Kaynakları Politikası

Temel Değerler:

  • Çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmak,
  • İşe, görev niteliklerine ve yetkinliklerine uygun personel almak, kişilerin teknik bilgilerinin yanında, Şirket vizyonuna ve kültürüne uygunluklarına dikkat etmek,
  • Keyifli, etkin, verimli bir çalışma ortamı yaratmak ve yerleşmesini sağlamak,
  • Kurumsal gelişimin sürekliliğinin sağlanması için çalışanlarımızın bireysel gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına, kariyer gelişimine olanak sağlayacak eğitimler organize etmek, sistemler oluşturmak ve yerleştirmektir.
  • Bu kapsamda; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Balmy’e bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek,
  • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.